Trajanje i razina obrazovanja

4 godine
Razina 4.2 HKO

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola
Liječnička svjedodžba

STRUKOVNI KURIKULUM TEHNIČAR ZA UGOSTITELJSTVO

Tehničar za ugostiteljstvo radi u ugostiteljskim objektima na poslovima organizacije rada restorana, kuhinje i smještajnih kapaciteta. Organizira i nadzire rad zaposlenih te kontrolira kvalitetu radnji i postupaka sukladno normama i ugostiteljskim standardima. 

Tehničar za ugostiteljstvo, samostalno ili timski, analizira zahtjeve klijenata, planira i organizira događaje i manifestacije, izrađuje kalkulacije, cijene aranžmana, jelovnike i menije domaće i međunarodne kuhinje, vinske karte i karte pića. Planira prostor, opremu, ljudske i druge resurse nužne za realizaciju i vodi odgovarajuće evidencije.

Tehničar za ugostiteljstvo dočekuje i ispraća gosta, organizira rad zaposlenih pri prijemu, smještaju i usluživanju te prati odnos osoblja prema gostu. Savjetuje gosta o vrsti usluge i/ili ponude, promovira ponudu i vrste usluga ugostiteljskoga objekta u seoskom, nautičkom i drugim oblicima turizma. Osim toga, ugostiteljski tehničar pazi na higijenu i izgled ugostiteljskoga objekta, posebno prostora za posluživanje hrane i pića te se brine o otklanjanju uočenih nedostataka. Ostvaruje i održava kontakte s dobavljačima i klijentima. Prati utrošak namirnica, stanje zaliha i sudjeluje u procesu nabavke namirnica, opreme, materijala i ostalih potrepština za rad restorana, kuhinje i smještajnih kapaciteta. 

Strukovni kurikulum tehničar za ugostiteljstvo je novi strukovni kurikulum, a razvijen je upravo u Regionalnom centru kompetentnosti u Zaboku. Program je koncipiran na modularnom pristupu (kao na visokoškolskim ustanavama i fakultetima), kroz koji učenici stječu vještine i kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu obavljajući zadatke kroz različite module. Moduli traju obično kraće, ne izvode se više kao nastavni predmeti tijekom cijele nastavne godine, a učenici kada završe jedan modul prelaze na sljedeći.
Ovaj novi pristup u strukovnom obrazovanju omogućuje učenicima da se usavršavaju u područjima specifičnim za područje ugostiteljstva i turizma poput hotelskog poslovanja (od kuhanja, posluživanja, hotelskog domaćinstva do recepcijskog poslovanja), poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, turističkog posredovanja (rad turističke agencije i putovanja), prodajnih vještina, organizacije rada u ugostiteljstvu, kulinarskih vještina, trendova u gastronomiji i slastičarstvu, e-poslovanja, stranih jezika u struci i mnogih drugih.
U ovom inovativnom programu učenici imaju i zanimljivu ponudu izbornih modula (npr. izrada i objava sadržaja na društvenim mrežama, emocionalna inteligencija, miksologija, prigotavljanje modernih jela, izrada jelovnika, interkulturalna komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija i dr.) što učenicima omogućuje da se usmjeravaju u područje koje ih najviše zanima.

Za obavljanje poslova u zanimanju tehničara za ugostiteljstvo poželjna je spretnost, urednost, ljubaznost, razvijene komunikacijske vještine i sposobnost poslovnog pregovaranja. 

Za upis u strukovni kurikulum tehničar za ugostiteljstvo, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

Programi obrazovanja

Pronađi svoje zanimanje!

Kroz razvoj novih i unaprijeđenje postojećih strukovnih kurikuluma i mikrokvalifikacija u podsektoru turizma i ugostiteljstva povećavamo kvalitetu i inovativnost strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih
Kako bismo poboljšali kvalitetu naših usluga, na ovoj stranici koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vašem internetskom pregledniku, odnosno, na vašem računalu ili mobilnom uređaju kada posjetite neku internetsku stranicu ili aplikaciju. Neki od kolačića koje koristimo potrebni su za normalno funkcioniranje stranice, dok ostali služe za prikupljanje podataka o korištenju stranice (statistiku), tako da vam olakšamo pretraživanje sadržaja i prilagodimo svoju stranicu vašim potrebama. Prikaži više
Postavke kolačića
Prihvaćam
Pravila privatnosti i kolačići
Pravila privatnosti i kolačići
Naziv kolačića Aktivno

Pravila privatnosti

Zaštita osobnih podataka, privatnost i kolačići

Brinemo o vašoj privatnosti i zaštiti vaših prava

Na stranici https://rcktu-zabok.hr/ čiji je vlasnik Srednja škola Zabok - Regionalni centar kompetentnosti Zabok se poštuje privatnost i sigurnost svih korisnika i svih posjetitelja mrežne stranice. U ovom dokumentu je opisano na koji način prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše osobne podatke te na koji način, pri tome, ispunjavamo naše zakonske obveze prema Vama. Vaša privatnost nam je važna te se brinemo o sigurnosti i zaštiti Vaših prava. U slučaju da niste zadovoljni nekim dijelom ove obavijesti, moguće je da imate pravo zatražiti ostvarivanje nekog od dolje naznačenih prava. Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Srednja škola Zabok - Regionalni centar kompetentnosti Zabok, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ulica I. i C. Huis 16, HR-49210 Zabok, OIB:27822403513 , kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti. Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Srednja škola Zabok - Regionalni centar kompetentnosti Zabok prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na ovoj web stranici i koji su dostupni korištenjem web stranice: https://rcktu-zabok.hr/

Podaci koje prikupljamo

Na ovoj mrežnoj stranici ne prikupljamo vaše osobne podatke, kao što su ime i podaci za kontakt, osim ako ih dobrovoljno ne unesete ispunjavanjem dostupnih obrazaca za određenu svrhu i time date svoju privolu za prikupljanje i uporabu vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe zbog koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Svi osobni podaci brišu se nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Informacije koje automatski prikupljamo na mrežnoj stranici

Kada pristupite našoj mrežnoj stranici, automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što su vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Te informacije koristimo kako bismo upravljali svojom mrežnom stranicom i tehničkim rješenjima, pratili aktivnosti mrežne stranice, unaprijedili njezin rad i sadržaj te poboljšali korisničko iskustvo.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Prikupljeni podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom.

Kolačići (Cookies)

Za potrebe izrade i praćenja statistike posjetitelja ova mrežna stranica koristi kolačiće (engl. cookies) – tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav kako bi pomogle u prilagodbi korisničkog iskustva. Kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici. Ako želite ukloniti kolačiće na svojem uređaju, to možete učiniti u bilo koje doba putem postavki preglednika kojeg koristite.

Pristup osobnim podacima i njihovo ažuriranje

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:
  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili izmjena.

Identitet i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Sukladno relevantnim propisima Srednja škola Zabok imenovala je Službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: info@rcktu-zabok.hr

Nadzorno tijelo

Ako imate prigovor u vezi sa svojim pravima, možete uputiti primjedbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP): Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva ulica 14 10 000 Zagreb https://azop.hr/

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.
Spremi postavke
Postavke kolačića
Skip to content